Cảm biến khói thông minh 5ASYSTEMS CS6+

GIÁ: LIÊN HỆ

Cảm Biến Khói Thông Minh Điều Khiển Qua App 5ASYSTEMS 
Mã sản phẩm: 5A SMOKE SENSOR CS6+
Giá gốc: 1.200.000 đ
630.000 đ – 48%