mô tả ngắn

Ổ cắm điện âm tường thông minh 5ASYSTEMS A3000 sử dụng phần mềm sinh thái 5ASYSTEMS, điều khiển tắt, mở các thiết bị điện qua smartphone, có thể hẹn giờ tắt, mở thiết bị, điều khiển qua giọng nói khi kết hợp thêm thiết bị: 5ASYSTEMS, AMAZON ALEXA, GOOGLE HOME, SERI, GOOG ADSENSE.

Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000

Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh 5A USA A3000
---
Chưa bao gồm VAT
Yêu cầu gọi lại

Ổ cắm điện âm tường thông minh 5ASYSTEMS A3000 sử dụng phần mềm sinh thái 5ASYSTEMS, điều khiển tắt, mở các thiết bị điện qua smartphone, có thể hẹn giờ tắt, mở thiết bị, điều khiển qua giọng nói khi kết hợp thêm thiết bị : 5ASYSTEMS, AMAZON ALEXA, GOOGLE HOME, SERI, GOOG ADSENSE.

 

Giảm 30%
Ổ cắm điện âm tường thông minh A8000S
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh A8000S
  • Ổ cắm điện âm tường thông minh A8000S
Giảm 53%
Ổ cắm điện thông minh 5A USA SP3
  • Ổ cắm điện thông minh 5A USA SP3
  • Ổ cắm điện thông minh 5A USA SP3
Lesa