mô tả ngắn

  • THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN THÔNG MINH NHẤT, BẢO MẬT NHẤT HIỆN NAY 5AGARAGE
  • - Điều khiển bằng app 5Asystems 
  • - BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI, KHÔNG THỂ HACK Không thể mở cửa khi chủ nhân không cho phép
  • - Kết nối wifi đóng mở cửa ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới
  • - Phân quyền cho người khác cùng sử dụng

Thiết Bị Điều Khiển Cửa Cuốn Thông Minh 5A GARAGE

Thiết Bị Điều Khiển Cửa Cuốn Thông Minh 5A GARAGE
  • Thiết Bị Điều Khiển Cửa Cuốn Thông Minh 5A GARAGE
---
Chưa bao gồm VAT
Yêu cầu gọi lại

Thiết bị điều khiển cửa cuốn thông minh nhất, bảo mật nhất hiện nay 5AGARAGE

  • Điều khiển bằng app 5ASYSTEMS.
  • Bảo mật tuyệt đối, không thể hack không thể mở cửa khi chủ nhân không cho phép.
  •  Kết nối wifi đóng mở cửa ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.
  •  Phân quyền cho người khác cùng sử dụng.

Hoạt động trên nhiều nền tảng Khổng lồ : Google Assistant, Siri, Amazon, 5ASYSTEMS.  

Thiết bị điều khiển cửa cuốn thông minh 5ASYSTEMS GARAGE

 

Lesa