mô tả ngắn

Trụ Kẽm cao 6 – 8m chắc chắn, Bền bỉ, không rĩ sét

Trụ đèn kẽm chống rĩ sét gắn đèn năng lượng mặt trời 1 bóng cao 6m – 8m

Trụ đèn kẽm chống rĩ sét gắn đèn năng lượng mặt trời 1 bóng cao 6m – 8m
  • Trụ đèn kẽm chống rĩ sét gắn đèn năng lượng mặt trời 1 bóng cao 6m – 8m
---
Chưa bao gồm VAT
Yêu cầu gọi lại

* BẢNG GIÁ TRỤ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG KẼM

   – Loại Trụ Đèn 1 Bóng : 

+ 6m : 1.800.000 VND

+ 8m : 2.200.000 VND

– Loại Trụ Đèn 2 Bóng

+ 6m : 2.200.000 VND

+ 8m : 2.600.000 VND

 
Lesa