mô tả ngắn

Loại Trụ Đèn 2 Bóng bằng kẽm, bền bỉ, chắc chắn, không gĩ sét

Trụ 2 đèn chống rỉ sét 8m

Trụ 2 đèn chống rỉ sét 8m
  • Trụ 2 đèn chống rỉ sét 8m
---
Chưa bao gồm VAT
Yêu cầu gọi lại

* BẢNG GIÁ TRỤ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG KẼM

   – Loại Trụ Đèn 1 Bóng : 

+ 6m : 1.800.000 VND

+ 8m : 2.200.000 VND

– Loại Trụ Đèn 2 Bóng

+ 6m : 2.200.000 VND

+ 8m : 2.600.000 VND

Lesa